Skip to content
eusl-logo-2-1024x916

World Social Label Institute

Care to Change the World

World Social Label – en introduktion

World Social Label Institute, ibland förkortat WOSL, huvudsakliga uppgift är att på ett lokalt, regionalt, nationellt plan samt transnationellt motverka utanförskap. Nycklarna ligger inom sammanförandet av den privata och den idéburna sektorn och målsättningen är att det ska vara ekonomiskt hållbart och ekonomiskt lönsamt att arbeta för ett bättre samhälle. 

“Målsättningen är att skapa ett helt nytt ekosystem för social integration, jämställdhet och inkludering i samhället “

eusl-logo-2-1024x916

Ett inkluderande näringsliv för ett jämställt samhälle En modern lösning på ett omodernt problem

Här skapas en verktygslåda för näringslivet för att det ska bli attraktivt att arbeta med människor i utanförskap. Verktygslådan inkluderar allt från prisvinnande CRM-system, mallar för hemsidor, gratis videotjänster utan begränsningar till försäljningsplattformar och jämställda betaltjänster, utbildningsprogram och även delaktighet i samhället genom stiftelsen EUSL Foundation. Allt ingår i ett enda medlemskap. World Social Label Institute redovisar alla intäkter så att medlemmarna tydligt kan se vart precis deras medlemsavgift tar vägen. Kanske det bästa är sparat till sist: Alla medlemmar är med och bestämmer vart deras medlemsavgift ska användas till. Det går inte att säga detsamma om dagens skattebaserade finanssystem och en av målsättningarna är att ändra på detta.

eusl-logo-2-1024x916
eusl-logo-2-1024x916
Background

Vårt koncept Den idéburna sektorn

Utgångspunkten är den idéburna sektorn som gör ett fantastiskt arbete för våra medmänniskor. World Social Label vill sammanföra den med den privata sektorn för att hämta det bästa från båda världar. Enligt Riksdagen finns det drygt 300 arbetsintegrerande, sociala företag i Sverige och enligt SCB finns det lite drygt 1,1 miljon privata företag i alla storlekar. Tänk om den privata sektorn kunde göra en liten del av vad den idéburna sektorn gör. Då skulle antagligen utanförskapet samt dess tillhörande kostnader minska väsentligt för samhället. 

Den idéburna sektorn är livsviktig för många människor som av någon anledning står längre bort från arbetsmarknaden. Idag är det en stor brist på sociala företag och med den ökande arbetslösheten finns det en god anledning till att fokusera även på dessa. I Sverige finns behovet av att utveckla en ny bolagsform för idéburna företagare och dess medarbetare.

Genom en egen bolagsform kan idéburna företag få sitt egna existensberättigande, som det är idag kan dessa företag begå lagbrott enligt Aktiebolagslagen om de inte skriver in undantag i sin stiftelseurkund att de vill fokusera på den idéburna tanken. 

För många som är nya eller tillbaka på arbetsmarknaden kan dagens tempo och kravställning vara en svår utmaning. Då är den idéburna sektorn en stor möjlighet och  inom World Social Label och European social Label vill vi att det ska uppstå så många av dessa verksamheter som det bara är möjligt.

eusl-logo-2-1024x916
Background

Vårt koncept Den privata sektorn

Ungefär 1,1 miljon privata företag verkar i Sverige och sammanlagt drygt 24 miljoner inom Europeiska Unionen, EU. World Social Label Institute, med European Social Label i Sverige och EU vill göra det enkelt och smidigt för framför allt småföretagare att arbeta med människor i utanförskap. Som det är idag är det ofta en krånglig process mot myndigheter, det är förenat med viss tveksamhet ur en samhällsaspekt och det är många gånger något som anses vara en kostnad.

Nackdelen med den idéburna sektorn kontra den privata sektorn är att i den senare blir många kvar och i praktiken blockerar platser för andra som också behöver få en chans till att komma in i arbetslivet, för första gången eller igen. Med rätt verktyg skapas nya möjligheter för småföretagarna runt om i både Sverige, Europa och övriga världen till att arbeta med människor i utanförskap. Genom medlemskapet i World Social Label Institute och European Social Label ges även möjligheten till att få det lönsamt genom aktiv marknadsföring, varumärkesutveckling och tjänster som både är bättre och billigare än många andra alternativ.

Vi kallar resonemanget för RoomsWithoutanAppointment, rum utan möte, som syftar till att valfri plats i samhället ska vara tillgängligt för vem som helst, oavsett religion, funktionsvariation, läggning eller behöva ha en anledning. för att vistas på platsen i fråga. 

WOSL DIVISIONER

Eftersom världen ser väldigt olik ut oavsett vart man befinner sig så har World Social Label Institute valt att dela in världen i fyra divisioner. Varje division är sedan delad i länder, stater eller provinser. Vidare är det fördelat i regioner och allra minst är vad som benämns som marknadsområden. Varje marknadsområde har tillgång till samma verktygslåda. Vad som skiljer är hur medlemmarna väljer att använda sagda verktygslåda. En del kommer att fokusera mer på utbildning, andra på digitala tjänster, en tredje på sociala insatser. Syftet är i slutändan detsamma: Att skapa ett bättre samhälle för alla att leva och verka i. 

eusl-logo-2-1024x916

African Social Label

Öppnar 2024

eusl-logo-2-1024x916

American Social Label

Öppnar 2024

eusl-logo-2-1024x916

Asian Social Label

Öppnar 2024

eusl-logo-2-1024x916

European Social Label

 

EUSL Logo

Tjänster och produkter

EUSL Logo

Mål och vision

eusl-logo-2-1024x916

EUSL Foundation En dum stiftelse

När stiftelsen EUSL Foundation bildades var resonemanget enkelt: Allt överskott ska gå in i stiftelsen och sedan ut i samhället genom vad som definieras som sociala insatser i samhället. Dessa sociala insatser ska både definieras och bestämmas av medlemmarna. Utmaningen blev att skapa stadgar som tillåter detta då de normalt sett är snäva i sin utformning. I datortermer blir därför stiftelsen en så kallad dum stiftelse, vilket ska jämföras med en smart stiftelse, ett smart hem eller en smart tv. Stiftelsen i sig har väldigt lite att säga till om, annat än i själva utförandet av en social insats. EUSL Foundation är den yttersta spjutspetsen mot allmänheten för World Social Label och dess underdivisioner.

Förhoppningen är att det är via stiftelsen omvärlden får höra om World Social Label Institute och de lokala verksamheterna. Nedan går det att se några av stiftelsens aktiviteter men mer går att se på European News Flash, European Social Label’s egna kanal för det sociala integrationsarbetet. 

Alla kan hamna i ett utanförskap. Det finns krig, fattigdom, svält men det finns även andra anledningar till att vara i ett utanförskap. Utanförskap kan vara att inte få ett arbete eller inte kunna göra sig förstådd. Utanförskap kan vara att behöva fly från sitt land för att man älskar en person som någon annan bestämt är fel. Testa att göra en presentation för döva, helst på teckenspråk, eller skapa en produktion för blinda, eller ställa mat på bordet för familjen dagarna innan löning. Utanförskapet finns överallt i samhället. Det är inget som bara kommer till oss. Är du företagare och vill både att samhället ska bli bättre samt hitta fler verktyg för att bli starkare? Kontakta oss och låt oss ta reda på vad du behöver.

eusl-logo-2-1024x916

KONTAKTA OSS Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via Messenger

Kontaktinformation

+46 775 550 500
Magasinsgatan 7, 903 26 Umeå
info@eusl.eu
Close Bitnami banner
Bitnami